ĐĂNG KÝ 4G VIETTEL MỚI NHẤT 2023

Miễn phí lắp đặt, Miễn phí model wifi

Gói cước 4G Viettel Siêu tốc

Có tổng cộng 11 Gói cước Internet Cáp Quang Wifi cho Doanh nghiệp / Quán Games / Đơn vị / Cá nhân có nhu cầu cao về Internet và IP Tĩnh.

Mẹo: Bấm vào nút Đăng ký. Sẽ tự động chuyển về trình Nhắn tin của Điện thoại. Nhấn nút Gửi là đã đăng ký Gói cước Data Viettel thành công.

st70k
70k/tháng
MP 500MB/ngày
Title
Title
Đăng ký
st70k
70k/tháng
MP 500MB/ngày
Title
Title
Đăng ký
st70k
70k/tháng
MP 500MB/ngày
Title
Title
Đăng ký
st70k
70k/tháng
MP 500MB/ngày
Title
Title
Đăng ký

ĐĂNG KÝ 4G VIETTEL MỚI NHẤT 2023

Miễn phí lắp đặt, Miễn phí model wifi

Gói cước 4G Viettel Siêu tốc

Có tổng cộng 11 Gói cước Internet Cáp Quang Wifi cho Doanh nghiệp / Quán Games / Đơn vị / Cá nhân có nhu cầu cao về Internet và IP Tĩnh.

Mẹo: Bấm vào nút Đăng ký. Sẽ tự động chuyển về trình Nhắn tin của Điện thoại. Nhấn nút Gửi là đã đăng ký Gói cước Data Viettel thành công.

GÓI CƯỚCTRONG NƯỚC TỐI ĐAQUỐC TẾ TỐI THIỂULOẠI IPGIÁ CƯỚC
F90N120 Mbps4 MbpsIP Động440.000 đ
F90N BASIC120 Mbps2 MbpsIP Tĩnh660.000 đ
F90N PLUS120 Mbps6 MbpsIP Tĩnh880.000 đ
F200N200 Mbps4 MbpsIP Tĩnh1.100.000 đ
F200N BASIC200 Mbps8 MbpsIP Tĩnh2.200.000 đ
F200N PLUS200 Mbps12 MbpsIP Tĩnh4.400.000 đ
F300N300 Mbps16 MbpsIP Tĩnh6.050.000 đ
F300N BASIC300 Mbps22 MbpsIP Tĩnh7.700.000 đ
F300N PLUS300 Mbps30 MbpsIP Tĩnh9.900.000 đ
F500N BASIC500 Mbps40 MbpsIP Tĩnh13.200.000 đ
F500N PLUS500 Mbps50 MbpsIP Tĩnh17.600.000 đ
st70k
70k/tháng
MP 500MB/ngày
Title
Title
Đăng ký
st70k
70k/tháng
MP 500MB/ngày
Title
Title
Đăng ký
st70k
70k/tháng
MP 500MB/ngày
Title
Title
Đăng ký
st70k
70k/tháng
MP 500MB/ngày
Title
Title
Đăng ký

ĐĂNG KÝ 4G VIETTEL MỚI NHẤT 2023

Miễn phí lắp đặt, Miễn phí model wifi

Gói cước 4G Viettel Siêu tốc

Có tổng cộng 11 Gói cước Internet Cáp Quang Wifi cho Doanh nghiệp / Quán Games / Đơn vị / Cá nhân có nhu cầu cao về Internet và IP Tĩnh.

Mẹo: Bấm vào nút Đăng ký. Sẽ tự động chuyển về trình Nhắn tin của Điện thoại. Nhấn nút Gửi là đã đăng ký Gói cước Data Viettel thành công.

GÓI CƯỚCTRONG NƯỚC TỐI ĐAQUỐC TẾ TỐI THIỂULOẠI IPGIÁ CƯỚC
F90N120 Mbps4 MbpsIP Động440.000 đ
F90N BASIC120 Mbps2 MbpsIP Tĩnh660.000 đ
F90N PLUS120 Mbps6 MbpsIP Tĩnh880.000 đ
F200N200 Mbps4 MbpsIP Tĩnh1.100.000 đ
F200N BASIC200 Mbps8 MbpsIP Tĩnh2.200.000 đ
F200N PLUS200 Mbps12 MbpsIP Tĩnh4.400.000 đ
F300N300 Mbps16 MbpsIP Tĩnh6.050.000 đ
F300N BASIC300 Mbps22 MbpsIP Tĩnh7.700.000 đ
F300N PLUS300 Mbps30 MbpsIP Tĩnh9.900.000 đ
F500N BASIC500 Mbps40 MbpsIP Tĩnh13.200.000 đ
F500N PLUS500 Mbps50 MbpsIP Tĩnh17.600.000 đ
st70k
70k/tháng
MP 500MB/ngày
Title
Title
Đăng ký
st70k
70k/tháng
MP 500MB/ngày
Title
Title
Đăng ký
st70k
70k/tháng
MP 500MB/ngày
Title
Title
Đăng ký
st70k
70k/tháng
MP 500MB/ngày
Title
Title
Đăng ký